پایان نامه رابطه تورم و رشد اقتصادی

پایان نامه رابطه تورم و رشد اقتصادی پایان نامه رابطه تورم و رشد اقتصادی

دسته : -پژوهش ها

فرمت فایل : word

حجم فایل : 439 KB

تعداد صفحات : 77

بازدیدها : 964

برچسبها : رابطه تورم و اقتصادی تحقیق اثرات تورم اثر اقتصادی تورم

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه تورم با رشد اقتصادی و بررسی تاثیر تورم بر واردات، بانکها و بازار و سایر عوامل اقتصادی

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول، کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف پژوهش

فرضیات پژوهش

فصل دوم : نظریه اقتصاددانان داخلی و خارجی

مقدمه

مبادله فیشر

مبادله کمبریج

نظریه مقدار پول

الگوی شکاف تورمی کینز

الگوی فشار هزینه

دیدگاه ساخت گرایان

فصل سوم ادبیات و پیشینه پژوهش

تاریخچه تورم

تورم

تعریف تورم

سیر تاریخی تورم و رشد اقتصادی در ایران

تبیین نظری تأثیر تورم بر رشد اقتصادی

تأثیر منفی تورم بر رشد

تورم و سرمایه گذاری

بی ثباتی قیمت

تورم و صادرات

تورم و قدرت بازاری

تأثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی

تحولات نظری در خصوص رشد اقتصادی

تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران

بررسی رشد اقتصادی در ایران

بررسی تورم و ریشه های آن در اقتصاد ایران

فصل چهارم- روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

نوع پژوهش

جامعه و نمونه آماری

ابزار گرد آوری داده ها

روش جمع آوری اطلاعات

پرسشنامه اولیه: آزمون مقدماتی

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

اعتبار تحقیق

پایایی تحقیق

ابزار تحقیق

نرم افزار کامپیوتری

روش اجرای پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم تجزیه و تحلیل فرضیه ها

مقدمه

تحلیل و تبیین رابطه ویژگی های فردی

فرضیات

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

پیشنهادها وراه حل ها

منابع و ماخذ

--------------------------------

بررسی اثرگذاری تورم بر متغیرهای اقتصادی

چکیده

شناخت نوع و شدّت اثر تورم بر رشد اقتصادی از مهم ترین مسایل در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی است. آن چه که بر اساس استدلال های نظری حاصل میشود، وجود یک ابهام در رابطه با تأثیر تورم بر رشد اقتصادی است، اما با این حال ادبیات مربوط به وجود رابطه منفی میان این دو متغیر مهم اقتصاد کلان، گسترده تر و قوی تر به نظر می رسد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی تأثیر تورم بر رشد در اقتصاد ایران تدوین یافته است .

یافته های این مطالعه حکایت از این دارند که هر چند تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است اما رابطه مثبت و معناداری بین تورم و رشد اقتصادی بین بازار و بازاری برقرار بوده است . بر اساس این یافته ها، افزایش نرخ تورم به میزان 60% از نظر افرادبر کار بازاری می افزاید اماهمین میزان افزایش تورم از نظر40% افراد بر پس انداز افراد کاسته می شود.

مقدمه

دستیابی به رشد بالای اقتصادی به ویژه در دهه های اخیر دهن بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده و به یکی از دغدغه های همیشگی اقتصاد دانان و سیاستمداران در کشورهای مختلف تبدیل شده است .در واقع عوامل متعددی وجود دارند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارند که برخی از این عوامل تاثیر مثبت و برخی دیگر تاثیر منفی از خود به جای می گذارند از جمله مهمترین عواملی که می توانند بر رشد اقتصادی یک کشور تاثیر مثبت و تقویت کننده داشته باشند، می توان به میزان سرمایه گذاری، افزایش بهره وری نیروی کار و ارتقای سطح تکنولوژی اشاره کرد. همچنین از جمله عواملی که می تواند آثار نامطلوبی بر رشد اقتصادی یک کشور به خصوص در کشورهای در حال توسعه داشته باشند، می توان به تورم اشاره کرد. طبق شواهد موجود تورم آثار نامطلوب اقتصادی و غیر اقتصادی بسیاری بر یک جامعه تحمیل می کند اقتصاد دانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند، حتی می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد، تورم در سطوح بالا، کارکرد نظام قیمت را مختل می کند و موجب کاهش ارزش پول ملی می شود . تورم همچنین انگیزه های سرمایه گذاری را از بین می برد موجب توزیع مجدد درآمد به نفع درآمدهای متغیر و به زیان درآمد های ثابت می شود و لذا موجب فرار سرمایه از بخش های واقعی به سمت فعالیت های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می شود.

در این پژوهش سعی شده است، ارتباط تورم و رشد اقتصادی و نحوه تاثیر گذاری تورم بر رشد اقتصادی به خصوص در ایران مورد بررسی قرار گیرد

اهداف پژوهش

هدف کلی

بررسی تاثیر تورم بر رشد اقتصادی

اهداف جزئی

بررسی رابطه تورم و پس انداز مردم

بررسی رابطه تورم بر واردات

بررسی رابطه تورم و بی ثباتی قیمت

بررسی رابطه تورم و سود سپرده بانکی

بررسی رابطه تورم و قدرت بازاری

سوالات و فرضیات تحقیق

سوالات تحقیق:

-آیا بین تورم و کاهش پس انداز مردم رابطه وجود دارد

آیا تورم بر واردات تاثیر دارد.

آیا بین تورم و بی ثباتی قیمت رابطه وجود دارد

آیا بین تورم و سود سپرده بانکی رابطه وجود دارد

آیا بین تورم و قدرت بازاری رابطه وجود دارد

فرضیات تحقیق:

بین تورم و پس انداز مردم رابطه وجود دارد

تورم بر واردات تاثیر دارد.

بین تورم و بی ثباتی قیمت رابطه وجود دارد

بین تورم و سود سپرده بانکی رابطه وجود دارد

بین تورم و قدرت بازاری رابطه وجود دارد

بررسی روند تورم در اقتصاد ایران

این قسمت به مرور اجمالی روند تورم در اقتصاد ایران می پردازد. روند تورم در اقتصاد ایران را به طور مشخص می توان در چند دوره مورد بررسی قرار داد:

دوره اول- 1338- 1351، که نرخ رشد متوسط سالانه GPI برابر 7/2 درصد است.

دوره دوم- 1352- 1364، که نرخ رشد متوسط سالانه GPI برابر 2/5 درصد است.

دوره سوم- 1365- 1374، که نرخ رشد متوسط سالانه GPI برابر 9/25 درصد است.

دوره چهارم- 1376- 1384، که نرخ رشد متوسط سالانه GPI برابر 35/15 درصد است.

دوره 1338- 1351

در این دوره سه برنامه توسعه عمرانی در کشور اجرا شد برنامه عمرانی هفت ساله دوم (1334- 1341) برنامه عمرانی پنج ساله سوم (1342- 1346) و برنامه عمرانی چهارم (1347- 1351) دوره زمانی مقارن با برنامه عمرانی سوم (1342- 1346) دوره ثبات قیمت هاست. در این دوره قیمت ها و تولید به طور متوسط سالیانه 6/1 و 8/10 درصد در سال رشد داشته اند. ولکن در آغاز برنامه عمرانی چهارم (1347- 1351)، قیمت ها آرام آرام شروع به افزایش می کند، به طوری که رشد متوسط سالیانه قیمت در دوره (1347- 1351)، ¾ درصد بوده است (رشد متوسط تولید 2/13 درصد بوده است).

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید