گزارش تحقیق آزمایش های آب و فاضلاب

گزارش تحقیق آزمایش های آب و فاضلاب
رشته تحصیلی : گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 43

حجم فایل (به کیلوبایت) : 107

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

آزمایش های آب و فاضلاب

فهرست
مقدمه     
خواص فیزیکی و آب‌های آشامیدنی     
کیفیت آب در تصمیم‌خانه     
آزمایشات روی آب     
ته نشین کردن مواد خارجی     
کاربرد روش‌های گوناگون تصفیه آب     
گندزدایی آب آشامیدنی     
انواع منبع‌های ذخیره آب     
کل باقیمانده به روش شالیهتری **** DPD     
نیاز اکسیژن بیوشیمیایی (BOD)     
تقاضای شیمیایی اکسیژن (COD)     
اندازه‌گیری BOD5 , COD     
اندازه‌گیری BOD5     
اندازه‌گیری COD     
تصفیه مقدماتی فاضلاب و پساب     
نکاتی که در انتخاب محل تصفیه خانه باید مورد توجه قرار گیرد.     
آزمایشات آب و فاضلاب قائم‌شهر      
دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه آب و فاضلاب قائم‌شهر     
آزمایشاتی که در آزمایشگاه انجام می‌شود     
تست کلرزنی     
آزمایشات میکروبی     
آزمایشات شیمیایی     
مراحل انجام آزمایشات میکروبی     
روش ساخت محیط کشت     
نمونه‌های برای آزمایشات میکروبی     
مراحل انجام آزمایشات میکروبی     
نمونه‌هایی برای آزمایشات شیمیایی – فیزیکی
فهرست منابع

"""""""""""""""""""""""

کاربرد روش‌های گوناگون تصفیه آب

بسته به نتایج آزمایش آب خام باید یک رشته تصفیه‌هایی برای آن   پیش‌بینی نمود تا از نظر بهداشتی مناسب برای آشامیدن گردیده و تا آنجا که ممکن است جواب گوی‌نیازهای دیگری نیز مانند شستشوی روزانه و کاربرد در کارخانه‌ها باشد. مهم‌ترین کاربردهایی که از روش‌های گوناگون تصفیه آب در شهرها لازم می‌آیند به ترتیب اهمیت عبارتند از:
گندزدایی آب آشامیدنی: کارگندزدایی و کشتن باکتری‌های موجود در آب ممکن است به صورت شیمیایی و یا فیزیکی انجام گیرد. کم‌ترین تصفیه‌ایست که در شبکه آبرسانی هر شهر باید به اجرا درآید. ...

...