فنون تدریس لغات انگلیسی

فنون تدریس لغات انگلیسی
رشته تحصیلی : زبان های خارجی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 34

حجم فایل (به کیلوبایت) : 42

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

فنون تدریس لغات انگلیسی

 

مقدمه

معلمین باتجربه زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم خیلی خوب می دانند كه لغت تا چه اندازه اهمیت دارد. آنها می دانند كه محصلین باید هزاران لغت را كه گویشوران ونویسندگان انگلیسی به كار می برند بیاموزند. خوشبختانه، نیاز به لغت نكته ایست كه هم معلمین و هم محصلین برآن متفق القول اند. البته طی سالیان متمادی در برنامه های خاص آماده سازی معلمین زبان توجه چندانی به روشهای یاری دادن محصلین درخصوص آموختن لغت نشده است.  دربعضی از كتابها به معلمین توصیه شده است كه محصلین می توانند لغات را بدون كمك بیاموزند درحقیقت گاهی به معلمین گفته شده است كه پیش از آموختن گرامر و سیستم صوتی زبان نباید لغات زیادی رابه محصلین یاد داد. درمقالاتی كه درمجلات خاص معلمین می خوانیم بندرت از مقوله لغت صحبت به عمل می آید، درمقابل بر تلفظ و گرامر تأكید شده و برلغت یا تأكید نمی شود و یا این تأكید اندك است. خلاصه آنكه در برنامه های ویژه معلمین درسالهای اخیر مسأله لغت به بوته فراموشی سپرده شده است، و لازم است كوششی به عمل آورده و به علت آن پی ببریم.

(ریشه ها)

تاریخ مختصر از منابع و رشد زبان انگلیسی

تاریخ زبان انگلیسی واقعاً با ورود قبایل آلمانی كه در دوره قرن پنجم حمله كرده بودند شروع شد، این قبایل انگلهاو ساكسن ها و جوت ها در دریای شمال جایی كه امروز دانمارك و آلمان شرقی است، عبور كردند در آن زمان ساكنین برتین Britiain

به زبان سلیتك صحبت می كردند اما بیشتر گویندگان سلیتك بوسیله مهاجمین به غرب و شمال رانده شدند عمدتاً به آنچه كه امروز ویلز اسكاتلند و ایرلند است (می‌باشد) انگلها (به) از انگلستان آمدند وزبانشان انگلیسی نامیده می شود كه از واژه های English , England مشتق می شود.