پایان نامه جزا و جرم شناسی فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

پایان نامه جزا و جرم شناسی فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران پایان نامه جزا و جرم شناسی فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

دسته : حقوق

فرمت فایل : word

حجم فایل : 326 KB

تعداد صفحات : 160

بازدیدها : 249

برچسبها : فردی کردن مجازات حقوق ایران پایان نامه

مبلغ : 13000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رشته جزا و جرم شناسی - پروژه تحقیقاتی فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A) گرایش جزا و جرم شناسی موضوع: فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

فردی کردن مجازات ها که ما در این تحقیق به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.

فردی کردن مجازات ها یعنی : اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و برای شناخت حاصل نمی شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا با شناخت عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم.

کلید واژگان: مجازات - فردی کردن - عدالت - شخصیت

شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

در خصوص فردی کردن مجازاتها مفاهیم مختلف مورد بحث قرار می گیرد افراد باید متناسب با ارتکاب جرم متحمل مجازات آن را داشته باشند و جرم انجام شده در جامعه باید به همان طریق پیگیری و قابل مجازات باشد و از نظر مفاهیم و اصطلاحات جرم تعاریف متعددی را دارا می باشد که عبارتند از :

گفتار اول : جرم

تعریف جرم: یکی از اصطلاحاتی که در طول نگارش این پژوهش چندین بار مورد استفاده قرار گرفته جرم می باشدکه لزوما جهت دست یابی به اهداف مورد نظر و رسیدن با نتایج مفید بایستی از همان ابتدا ما به یک تعریف کامل و مرتبط با موضوع از کلمه جرم دست پیدا نمائیم چنانچه از تعریف جرم به معنای وسیع آن توجه کنیم و آن را مترادف با گناه (کبیره و صغیره) بدانیم مصادیق آن را گسترش داده ایم ولی هدف ما بیشتر محدود کردن دامنه آن و تلاش در جهت تعیین عکس العمل مناسب در مقابل آن می باشد و اینک به بررسی تعاریف مختلف از جرم می پردازیم.

یک- تعریف لغوی جرم

جرم در لغت به معنای گناه، خطا و بزه به کار می رود، در معنای گناه نیز به کار بد، بزه، عمل زشت، نافرمانی، معصیت و جرم اشاره شده است درفرهنگ دهخدا جرم به معنی گناه وتعدی آمده است.

اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت است و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استعاره شده است و به معنی وادار کردن به کار ناپسند نیز اطلاق شده است .

دو-تعریف اصطلاحی جرم

کنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعین شده باشد جرم نام دارد.

از نظر جامعه شناسان جرم عملی است مخالف منافع انسانی جامعه، اعم از این که مورد عنایت قانون گذار قرارگرفته یا نگرفته باشد.

دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسه درباره جرم چنین می گوید :

ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیات را اثبات کنیم که اجتماع علیه آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات گروهی می توان چیزی درست کردو به آن تعریف مشترکی بنام جرم داد

سه-تعریف جرم از دیدگاه های مختلف

جرم عبارت از اینکه افعالی که مغایر با احکام یا اوامر خداوند متعال و نیز مواردی که مخالف با موازین اجتماعی جامعه هست که از نظر بسیاری از افراد کار زشت و ناپسند محسوب می شود و هرکس با توجه به میزان تقصیر خود در ارتکاب جرم باید به همان میزان مجازات گردد در این باره به بیان تعریفی چنداز نظریات مختلف می پردازیم:

الف-تعریف جرم از نظر فقها

جرم انگاری در هر نظام کیفری ریشه درارزش های پذیرفته شده آن مکتب دارد و به همین دلیل نظام کیفری در هر جامعه نشان دهنده ارزش های مورد تایید آن جامعه است اسلام نیز با توجه به ارزش های واقعی در زندگی انسان کلیه اعمالی را که به نوعی ارزش های اساسی مربوط به زندگی فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار میدهد جرم دانسته و به تناسب اهمیت آن ارزش ها برای جرایم، مجازات مقرر نموده است .

جرم از دیدگاه اسلام هر فعل یا ترک فعل است که با مصالح و مفاسد واقعی انسان اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی ارتباط پیدا می کند .

از نظر فقها و یا به تعبیر دیگر دیدگاه اسلام، افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند این افعال در قرآن کریم با نام های مختلف از قبیل سوء ، اثم، جناح و ..مذکور است .

جناح(گناه) که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هر فعلی ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده ی آن عاید خصوص مرتکب گردد نیز می شود مانند: رده، شرب، خمر، کذب، ترک واجبات و غیره، تعریف جرم، تعریف عام است که می توان آن را برائم و معصیت و خطیئه نیز تسری داد و در این تعریف ، همه دارای یک ماهیت هستند و عبارتنداز :

نافرمانی خدای تعالی و سرپیچی از اوامر و نواهی او که به دنبال آن استحقاق مجازات وجود دارد.

ب-تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان

علمای حقوق کیفری هر یک ، جرم را به گونه ای تعریف کرده اند هر یک از این تعاریف اغلب از گرایش های نظری مکتب های خاصی ملهم بوده است برای نمونه مکتب عدالت مطلق جرم را هر عمل مغایر اخلاق وعدالت، تعریف کرده است یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیان گذاران دانش جرم شناسی ، جرم عبارت است از : تعرض به احساس اخلاق بشر که شفقت و درستکاری را شامل می شود یا به تعبیری دیگر جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام شود

در تعریف دیگری از حقوقدانان فرانسه، علاوه به عنصر قانونی و مادی جرم، عنصر روانی نیز در تعریف منظور شده است طبق این تعریف جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه ی اراده مشخص برخلاف حق که قانون برای آن کیفر تعیین کرده است. کارا در تعریف جرم می گوید:

هر عمل مغایر اخلاق وعدالت،تعریف کرده است یا بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیان گذاران دانش جرم شناسی،جرم عبارت است از : تعرض به احساس اخلاق بشر که شفقت و درستکاری را شامل می شود یا به تعبیری دیگر جرم عبارت است از عملی که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپسندانه انجام شود

دقیق ترین و ساده ترین تعریف از جرم این است که جرم چیزی است که قانون جزا آن را منع کرده است ، یعنی فعل یا ترک فعلی که در قانون قابل مجازات است ماده 2 ق. م مصوب سال 1370 در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات های مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می دارد هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم محسوب می شود

هدف مادر این تحقیق تعریف قانونی از جرم است که به عنوان مثال می توان از جرائمی چون جرم اجتماعی، انضباطی ، جرم مدنی، مرتبط ، مختلط، جرم خلافی ، عمد، شبه عمد و .... را نام برد.

مقدمه.

1-بیان مساله

2-سابقه تحقیق

3-ضرورت انجام تحقیق

4-سوالات تحقیق

5-فرضیه های تحقیق.

6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق.

7-روش انجام تحقیق

فصل اول :

شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات..

گفتار اول : جرم.

یک- تعریف لغوی جرم.

دو- تعریف اصطلاحی جرم :

سه تعریف جرم از دیدگاه های مختلف

الف- تعریف جرم از نظر فقها

ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان

گفتار دوم: شناخت مجازات

یک -خصوصیات مجازات ها 28

الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن

ب-خصیصه ترذیلی

ج- خصیصه مشخص بودن

د- خصیصه قطعیت

دو- مبانی مجازات ها

الف - مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها

ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم

ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات

سه - اصول حاکم بر مجازات ها 34

الف- اصل قانونی بودن مجازات ها

ب-تساوی مجازات ها

ج-اصل شخصی بودن مجازات ها

چهار- انواع مجازات ها 37

الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها

یک-مجازات اصلی

دو-مجازات تبعی

سه -مجازات تکمیلی

ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها

یک - مجازات های بدنی

دو-مجازات های سالب و محدودکننده آزادی

سه -مجازات های مالی

چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

پنج:مجازات های سالب حق

شش-مجازات های سالب حیثیت

5-اقدامات تامینی و تربیتی. 41

گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 43

یک-فردی کردن مجازات ها 43

دو-بزهکار یا مجرم. 43

سه - تعلیق مجازات.. 44

چهار-کیفر زدایی. 44

پنج- پرونده شخصیت.. 45

شش -جرم زدایی. 45

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 46

گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 46

یک- دوره انتقام خصوصی. 47

دو- دوره دادگستری خصوصی. 48

سه- دوره دادگستری عمومی. 49

الف-مکتب کلاسیک.. 52

ب-مکتب عدالت مطلق. 54

ج-مکتب نئوکلاسیک.. 55

د-مکتب تحققی. 56

ز-مکتب دفاع اجتماعی : 58

گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 60

یک- دوران باستان. 61

دو- دوران میانه. 63

سه - وران معاصر. 66

فصل دوم: 69

شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 69

مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 70

گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 70

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 74

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 74

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 75

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 76

بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 76

گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 76

یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 76

دو- نظریه اصالت جمع. 78

گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 79

یک- تفاوت های فردی.. 79

دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 82

الف- عوامل مورد بروز جرم

یک -تاثیر عوامل زیستی

دو-تاثیر عوامل روانی

سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم

چهار نابهنجاری خانوادگی

پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 86

شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 86

هفت- خانواده های بد سرپرست.. 87

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 90

یک- اهداف شخصی. 90

دو- اهداف اجتماعی. 94

فصل سوم: 99

مراحل عملی فردی کردن مجازات ها 99

بخش - تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین. 100

گفتار اول: کلیات.. 100

یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان شناسی. 100

دو-سازمان شخصیت.. 101

سه- عوامل سازنده شخصیت.. 102

چهار- عوامل موثر بر شخصیت.. 102

پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 103

شش-اختلالات شخصیت (بیماری های شخصیتی) 104

هفت-بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 105

گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 106

یک- وضع ظاهری.. 107

دو- تاریخچه فردی.. 108

سه- پژوهش اجتماعی. 110

چهار- آزمایش های پزشکی. 111

گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 112

یک-در مرحله قضاوت (قضایی) 112

الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390

ب-بحث تعویق صدور حکم

ج-بحث تعلیق اجرای مجازات

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

د-موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی

ز-بحث مجازاتهای جایگزین

دو-در مرحله اجرای حکم. 113

الف- آزادی مشروط

ب-عفو وبخشودگی

سه - پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم

بخش دوم: شیوه های فردی کردن مجازات ها 116

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات ها 116

بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات ها 116

الفبه اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 116

ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم

پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی

گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 119

الف- شیوه های تعدیلی

یک-تخفیف مجازات

دو- تعلیق مجازات

ب-شیوه های تشدیدی

یک - تکرار جرم

دو- تعدد جرم

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها

یک - انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها

الف-تلافی جویی

ب- جبران گناه

پ-اقتضای عدالت

1-انتقام

2-بازدارندگی

3-سلب حقوق

4-سلب حقوق

دو- روش های فردی کردن مجازات ها

الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها

ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها

1-تعریف تعلیق مجازات

2-منابع تعلیق مجازات

3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم

4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

ج-فردی کردن قضایی مجازاتبالحاظ تشدیدمجازات ها

د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات

یک-عفو. 136

دو-آزادی مشروط. 137

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 139

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 139

دو-

الف- تعویق تعقیب

ب-میانجی گری

پ-تعلیق مراقبتی

ت-کار عام المنفعه

ث-جریمه های روزانه

ج-بازداشت خانگی

ح-نظارت الکتریکی

دو- جایگزین های مجازات زندان. 141

نتیجه گیری.. 146

پیشنهادها:

ارائه راهکارها و پیشنهادات.. 149

فهرست و منابع و مآخذ. 150

منابع لاتین. 155

چکیده انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید