بروشور (پمفلت) اندوه - سوگ - افسردگی

بروشور (پمفلت) اندوه - سوگ - افسردگی
رشته تحصیلی : روانپزشکی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 2

حجم فایل (به کیلوبایت) : 37

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

روز بدی را پشت سرگذاشتن, احساس گرفتگی و دمغی, غمگینی و سوگ همگی اجزای طبیعی تجارب زندگی آدمی محسوب می شوند. این تجارب به سبب دگرگونی‌های طبیعی در چرخه های زیست شناختی آدمی روی می دهند و نوعی پاسخ طبیعی به دشواریهای زندگی مانند نومیدی, فقدان ها و رویدادهای هیجانی دردناك به شمار می آید. شناخت این دست از تجارب, حرف زدن درباره آنها با دوستان و اعضای خانواده و قرار دادن آنها در دورنما از زمره بهترین روشهای مقابله با چنین احساسات طبیعی هستند.

 سوگ : كنار آمدن با مرگ یا فقدان

 

با بكارگیری روش زیر می توانید حتی با دشوارترین احساسات خود مانند سوگ های سنگین كنار بیائید. در واكنش های حاد مانند (سوگ متعاقب مرگ یا فقدان شخصی مهم در زندگی تان ) حرف زدن با یك مشاور به شما كمك می كند تا خود را در آن موقعیت تك و